Mit (2). Dodanie pompy równolegle zwiększa wydajność

Bywa, że układ pompowy ma za małą wydajność. Aby to zmienić zwykle rozważamy dodanie drugiej pompy.

Mit 2. Panuje powszechne przekonanie, że dodanie drugiej pompy równolegle, jak to pokazano na rys. 1, spowoduje wzrost wydajności układu.

Czy to prawda?

Rys.1. Połączenie szeregowe i równoległe 2 pomp

Na rysunku 2, pokazano charakterystykę przepływu pojedynczej pompy – linia czerwona. Na tym samym wykresie narysowane są charakterystyki zastępcze dwóch pomp, połączonych szeregowo i równolegle – linie fioletowe, a także charakterystyki układu: A – stroma, B – płaska.

Rys.2. Charakterystyki 2 pomp połączonych szeregowo i równoległe

Z analizy punktów pracy na rys. 2 wynika, że w przypadku płaskiej charakterystyki układu (B) dodanie drugiej pompy równolegle, zgodnie z intuicja,  powoduje istotny wzrost wydajności (1).

Q_{1(B)}<<Q_{2r(B)}   (1)

W tym przypadku połączenie szeregowe pomp daje mniejszy wzrost wydajności (2).

Q_{2s(B)}<Q_{2r(B)}   (2)

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku stromej charakterystyki układu (B). Przy stromej charakterystyce układu (A) dodanie drugiej pompy równolegle, powoduje minimalny wzrost wydajności (3).

Q_{1(A)} \approx Q_{2r(A)}   (3)

W tym przypadku połączenie szeregowe pomp daje znacznie większy wzrost wydajności (4)

Q_{2s(A)}>>Q_{2r(A)}   (4)

Tak więc, dodanie drugiej pompy równolegle, nie zawsze powoduje wzrost wydajności układu. Dla stromych charakterystyk układu korzystniejszym rozwiązaniem jest połączenie szeregowe pomp.

PAMIĘTAJ !

  • Przy stromej charakterystyce (A) lepiej dodawać pompy szeregowo,
  • Przy płaskiej charakterystyce (B) lepiej dodawać pompy równolegle,
  • Przy dodawaniu szeregowym pomp należy sprawdzić czy konstrukcja drugiej pompy pozwala na obciążenie jej większym ciśnieniem.

Warto sprawdzić