Porządkowanie danych z monitoringu

1. Otwórz plik excel’a: <PorzadkowanieRegulacjiBloku>

2. Uporządkuj malejąco kolumnę MOC

3. Oblicz wskaźniki regulacji