Pytania 4

 

****** PONIŻEJ – ELEMENTY W BUDOWIE *****

 1. Poradnik Hydraulika,
 2. Biblioteka Inżyniera (Hydraulika),
 3. Leksykon Układów Pompowych (LUP)
 4. Almanach Hydrauliki /układów (PSA)

 

2. Elementy układów

2.1. Ciecze

2.2. Rurociągi

 • Jak zdefiniowana jest charakterystyka rurociągu (+ rysunek z typowym przebiegiem)

2.3. Armatura

 • Współczynnik przepływu zaworu Kv

2.4. Pompy

 1. Połączenia (Mon)
 2. Co to jest prędkość Cu2 ?
 3. Jak tworzona jest charakterystyka muszlowa ?
 4. Kiedy pompy połączone równolegle musimy obliczać jak układ rozproszony
 5. Na czym polegało zagadnienie mostów królewieckich
 6. Narysuj charakterystykę mocy pompy wyporowej w funkcji ciśnienia (n=const)
 7. Narysuj charakterystykę mocy pompy wyporowej w funkcji prędkości obrotowej Dp=const
 8. Narysuj charakterystykę wydajności pompy wyporowej w zależności od prędkości obrotowej
 9. Narysuj we współrzędnych H-Q charakterystyki przepływu pompy wirowej i pompy wyporowej
 10. Jaki parametr pompy lub układu decyduje o ciśnieniu pracy pompy wyporowej (podaj uzasadnienie)
 11. Narysuj charakterystykę wydajności pompy wyporowej w zależności od ciśnienia
 12. Narysuj charakterystykę wydajności Q, pompy wyporowej, w funkcji obrotów „n”
 13. Narysuj i opisz trójkąty prędkości na wlocie (bez zawirowania) i wylocie pompy odśrodkowej
 14. Narysuj linię średniej strugi w wirniku pompy odśrodkowej (przekrój: merydionalny i styczny)
 15. Narysuj przekrój merydionalny pompy odśrodkowej nq = 25 (wirnik + odprowadzenie)
 16. Narysuj schemat topologiczny sieci zbiorczej – układu drzewiastego (dendrytu)
 17. Narysuj trajektorię ruchu cząsteczki cieczy w pompie w układzie bezwzględnym
 18. Narysuj trójkąty prędkości na krawędzi wlotu(bez zawirowania) i spływu łopatki wirnika śmigłowego
 19. Narysuj typową charakterystykę zamkniętego układu pompowego (zaznacz Hg)
 20. Narysuj zarys wirnika i spirali pompy odśrodkowej (przekrój prostopadły, kierunek przepływu)
 21. Naszkicuj uszczelnienie szyjki wirnika pompy odśrodkowej
 22. Podaj rodzaje strat występujące w pompie wirowej (jakie to zjawiska)
 23. Podaj zależności: ciśnienia i wysokość podnoszenia pompy wirowej od gęstości cieczy
 24. Podaj zasadę (procedurę) obliczeń układów dendrytowych
 25. Przelicz Q=60 l/min przy n=600 obr/min na prędkości obrotową 500 obr/min. pompy wyporowej
 26. Wyjaśnij powinowactwo charakterystyk przepływu przy zmianie n (wykres, zależności)
 27. Wymień podstawowe elementy funkcjonalne pompy wirowej
 28. Wymień tytuły i autorów podręczników z których korzystałeś przygotowując się do egzaminu
 29. Co to są pompy „inteligentne” (narysuj charakterystyki H-Q, P-Q)
 30. Czym różni się pompa zatapialna od pompy głębinowej
 31. Dlaczego budowane są pompy wielostopniowe
 32. Dlaczego pompę śmigłową uruchamiamy przy zamkniętej zasuwie (ilustracja graficzna)
 33. Do czego służą i jak działają „otwory odciążające” (szkic)
 34. Do czego służy klucz doboru pomp
 35. Jak działa pompa o swobodnym przepływie
 36. Jak działa przekładnia hydrokinetyczne (+szkic elementów hydraulicznie czynnych)
 37. Jak działa przekładnia VORECON (+ zasada + bilans mocy)
 38. Jak działa przemiennik częstotliwości (budowa, zasada regulacji)
 39. Jak działa sprzęgło hydrokinetyczne o regulowanym napełnieniu + wykres
 40. Jak działa tarcza odciążająca (szkic)
 41. Podaj metody pozwalające zwiększyć NPSHA układu
 42. Jak określona jest całkowita sprawność pompowni wielopompowej
 43. Jak przemieszcza się punkt pracy układu podczas przechodzenia na większą gęstość cieczy
 44. Jak wpływa gęstość przetłaczanej cieczy na moc pobieraną przez pompę + dlaczego
 45. Jak wpływa gęstość przetłaczanej cieczy na wysokość podnoszenia pompy + dlaczego
 46. Jak wpływa rzędna posadowienia agregatu pompowego na moc nominalną silnika (uzasadnienie)
 47. Jak zdefiniowane jest zużycie jednostkowe energii układu pompowego
 48. Jak zdefiniowany jest obszar pracy układu (tabela, wykres)
 49. Jak zmienia się koszt remontu pompy na jednostkę przetransportowanej cieczy (+wykres)
 50. Jaką rolę w układach z pompami wyporowymi pełnią zawory maksymalnego ciśnienia (charakterystyki)
 51. Jaki element pompy wirowej jest odpowiedzialny za powstawanie siły promieniowej na wirniku
 52. Na czym polega dobór pompy do układu „NA OBSZAR PRACY”
 53. Na czym polega dobór pompy do układu „NA PUNKT PRACY”
 54. Na czym polega regulacja kaskadowa wydajności układu (+ charakterystyki)
 55. Na czym polega samoregulacja układu z pompą wirową (wykres)
 56. Narysuj schemat topologiczny obiegu wodnego kotła parowego (zaznacz obiekty)
 57. Narysuj trójkąty prędkości na krawędzi wlotu(bez zawirowania) i spływu łopatki wirnika odśrodkowego
 58. Narysuj trójkąty prędkości na krawędzi wlotu(bez zawirowania) i spływu łopatki wirnika śmigłowego
 59. Narysuj uproszczony przekrój merydionalny pompy dwustrumieniowej („bliźniaczej”)
 60. Narysuj uproszczony przekrój merydionalny pompy odśrodkowej (Wirnik + element odprowadzenia)
 61. Narysuj we współrzednych H-Q charakterystyki przepływu pompy wirowej i pompy wyporowej
 62. Narysuj zarys wirnika i spirali pompy odśrodkowej (przekrój prostopadły, kierunek przepływu ..)
 63. Oblicz czas stabilizacji pracy układu po zmianie gęstości: długość rury 3600m, prędkość 1 m/s
 64. Opisz typowy koszt cyklu życia pomp przemysłowych średniej wielkości (proporcje wydatków)
 65. Podaj napędy pozwalające na zmianę prędkości obrotowej pompy (podaj parametr regulacji)
 66. Podaj warunek stabilnej pracy układu przy kaskadowej regulacji wydajności (wykres)
 67. Podaj zależność sprawności sprzęgła hydrokinetycznego od przełożenia kinematycznego
 68. Podaj zasadę (+ilustracja graficzna – trójkąty) regulacji kątem łopatki pompy śmigłowej
 69. Podaj zasadę działania „softstartu”
 70. Pompę krążeniową uruchomisz przy: zamkniętej czy otwartej zasuwie, wyjaśnij dlaczego
 71. W jakich układach i dlaczego stosowane są elektroniczne pompy inteligentne (char. układu)

3. Napędy

3.1. Klasyfikacja napędów

4.2. Podstawy napędów elektrycznych

4.3. Rodzaje silników elektrycznych

4. Podstawy układów pompowych

4.1. Klasyfikacja napędów

 • Jak zdefiniowany jest obszar pracy układu (tabela, wykres)

 

5. Metody doboru

 • Co to jest graf zupełny
 • Co to jest charakterystyka gałęzi w układzie dendrytowym
 • Co to jest charakterystyka w węźle w układzie dendrytowy
 • Dla układu, wyznacz na wykresie ciśnienia każdej z dwóch pomp pracujących szeregowo

6. Sterowanie i regulacja

7. Dynamika

8. Kawitacja

9. Badania i pomiary

10. Eksploatacja

11. Typowe układy

Elektrownia