Przykład przeliczenia charakterystyki na inną prędkość obrotową

Obliczenia przeprowadzę według procedury opisanej na stronie Regulacja pompy przez zmianę prędkości obrotowej

Krok 1. Zebranie danych

W układzie pracuje pompa 100PJM250/45.0/29 LFP

Rys.1. Charakterystyki pompy 100PJM250

Rys.2. Punkty charakterystyki pompy 100PJM250

Nominalna prędkość obrotowa: nn = n1 = 2900 obr/min

Zmieniona prędkość obrotowa: n2 = 2500 obr/min

Krok 2. Wyznaczenie współczynnika zmiany prędkości obrotowej

{n_2 \over n_1} = {2500 \over 2900} = 0,862

Wartość współczynnika zmiany prędkości pozwala na przeliczanie: wydajności, wysokości podnoszenia i mocy, bez poprawek, wg wzorów (6), (8) i (10).

Krok 3. Przeliczenie punktów wydajności

Q_2 = Q_1 \cdot {n_2 \over n_1}

Rys.3. Punkty wydajności

Krok 4. Przeliczenie punktów wysokości odnoszenia

H_2 = H_1 \cdot \left(n_2 \over n_1 \right)^2

Rys.4. Punkty charakterystyki przepływu

Rys.5. Przeliczona charakterystyka przepływu

Krok 5. Przeliczenie punktów mocy

P_2 = P_1 \cdot \left(n_2 \over n_1 \right)^3

Rys.6. Punkty charakterystyki mocy

Rys.7. Przeliczona charakterystyka mocy

Krok 6. Przeliczenie charakterystyki sprawności

\eta={Q \cdot H \cdot \rho \cdot g \over P}

Rys.8. Punkty charakterystyki sprawności

Rys.9. Przeliczona charakterystyka sprawności

Arkusze kalkulacyjne:

PAMIĘTAJ !

  • Jeżeli zmiany obrotów są niewielkie
    • Współrzędne Q punktów zmieniają się z pierwszą potęgą zmiany obrotów
    • Współrzędne H punktów zmieniają się z drugą potęgą zmiany obrotów
    • Współrzędne P punktów zmieniają się z trzecią potęgą zmiany obrotów
    • Współrzędne η punktów nie zmieniają się przy zmianie obrotów
  • Wartości sprawności Eta1 i Eta2 w tabeli 8 są takie same

Warto sprawdzić: