Oszacowanie średnicy zewnętrznej wirnika

u_2 = K_{u2} \cdot \sqrt {2g \cdot H}

u2 - prędkość obwodowa wirnika
Ku2 - współczynnik prędkości
g - przyśpieszenie ziemskie
H - wysokość podnoszenia

Według Pompy wirowe – Troskolański, Łazarkiewicz s.169, współczynnik Ku2 zmienia się w granicach od 0,93 do 1,15.

Do oszacowania średnicy wirnika możemy przyjąć średnią wartość wsp. prędkości Ku2 = 1.

Biorąc pod uwagę, że prędkość obwodową opisuje wzór:

u=r \cdot \omega

ω - prędkość kątowa wirnika

wzór na oszacowaną średnicę wirnika ma postać:

d_2 = 2 \cdot { \sqrt {2g \cdot H} \over \omega}

 

PAMIĘTAJ !

  • Oszacowana średnica wirnika może być obarczona grubym błędem
  • Błąd oszacowania można zmniejszyć stosując wartość współczynnik Ku2 wg. Pompy wirowe – Troskolański, Łazarkiewicz

Warto sprawdzić:

  • Projekt wirnika odśrodkowego